Laddar, var vänlig vänta...

Lite om Nya Hemtjänsten

Nya Hemtjänsten Syd AB är ett lokalt företag som verkar i Kristianstad kommun.
Vi finns tillgängliga i olika orter.

Vi utför hemtjänst i avtal med Kristianstad kommun (här ingår omvårdnad, hemsjukvård, ledsagning, avlastning)


Vi utför även hushållsnära tjänster åt våra kunder.

Bakgrund
Nya Hemtjänsten startades 2010-03-01 under namnet Nya Hemtjänsten och Service i Skåne KB av undersköterskan Thor-Leif Grändefors. Thor-Leif har jobbat i kommunens hemtjänst i 14 år.

När Nya Hemtjänsten fyllde ett år så ändrade vi bolagsform och namn till Nya Hemtjänsten Syd AB.
Nya Hemtjänsten har 35 fast anställda samt ett gäng vikarier.
Mål
Nya Hemtjänsten har som målsättning att vara det omvårdnadsföretag som har nöjdast kunder i Kristianstad kommun.
Vision
Vår vision är att alltid att försöka behålla den goda kvalitet som vi ger våra kunder. Vi tror att personal som trivs bra, gör ett fantastiskt jobb ute på fältet.
Kompetens
Nästan all personal som jobbar med omvårdnad är utbildade undersköterskor och talar flytande svenska. Våra undersköterskor arbetar även med hushållsnära tjänster.

I verksamheten finns tillgång till socionom. Båda enhetscheferna är undersköterskor med många års erfarenhet av omvårdnadsarbete.

Samtlig personal i Nya Hemtjänsten erbjuds årligen utbildning för hjärt-lungräddning. Vi har egna dockor och anlitar en certifierad instruktör som håller i utbildningen.
Samarbete
Nya Hemtjänsten har genom medlemskap i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, Almega tecknat kollektivavtal.
Vi har också ett samarbete med lokala restauranger där våra kunder får maten hemlevererad gratis av oss. Kunden betalar själv för maten. Vi kör den utan kostnad. Det är bara en ren service från vår sida.
Säkerhet
Nya Hemtjänsten gör alltid en riskbedömning vid varje ny kund. Personalen utbildas kontinuerligt. Vi tillämpar ett kapacitetstak. Detta betyder att vi kan aldrig få mer timmar än vad vi själva har satt som gräns. I och med detta tak, kan vi aldrig få för mycket att göra, utan vi kan garantera samma goda omvårdnad hela tiden. Nackdelen med detta är att när vi har nått vårt kapacitetstak, kan inte fler kunder välja oss. Men vi anser att säkerheten för att inte få för mycket att göra och därmed undvika risken att sänka vår kvalité är viktigare. Vår personal kan alltid nå en ansvarig chef under de tider som verksamheten är igång, måndag-söndag 7:00-22:00.
Kunder
Nya Hemtjänstens målgrupp är personer som ska välja utförare efter biståndsbedömd hemtjänst samt de som vill använda sig av hushållsnära tjänster.
Vinster i välfärden
Det pratas mycket om vinster i välfärden. Vi har samma ersättning som kommunens egen hemtjänst. Vi får betalt efter utförd tid hos våra kunder. Nya Hemtjänsten skickar inga pengar utomlands. Nya Hemtjänsten är registrerat bolag i Sverige och betalar skatt i Sverige. Räntesnurror och annat bokslutstrixande är oss främmande.
Övrigt
Nya Hemtjänsten har som målsättning att ha nöjdast kunder i Kristianstad kommun.

Har du frågor om Nya Hemtjänsten går det bra att kontakta oss.
Personalgruppen når du på 044 24 05 00 (07.00-22.00 alla dagar)
Våra enhetsschefer når du på 044 24 05 01
Vill du hellre skicka e-post så är adressen info@nyahemtjansten.se