Laddar, var vänlig vänta...

Lite om Nya Hemtjänsten

Nya Hemtjänsten Syd AB är ett lokalt företag som verkar i Kristianstad kommun.
Vi finns tillgängliga i Åhus, Yngsjö och Horna med omnejd.

Vi utför hemtjänst i avtal med Kristianstad kommun (här ingår omvårdnad, hemsjukvård, ledsagning, avlastning)

Vi utför även hushållsnära tjänster.

Bakgrund
Nya Hemtjänsten startades 2010-03-01 under namnet Nya Hemtjänsten och Service i Skåne KB av undersköterskan Thor-Leif Grändefors. Thor-Leif har jobbat i kommunens hemtjänst i 14 år.

När Nya Hemtjänsten fyllde ett år så ändrade vi bolagsform och namn till Nya Hemtjänsten Syd AB.
Mål
Nya Hemtjänsten har som målsättning att vara det omvårdnadsföretag som har nöjdast kunder i Kristianstad kommun. Detta mål har vi uppnått varje år sedan starten 2010.
Vision
Vår vision är att i framtiden verka i alla områden som har hemtjänst i Kristianstad kommun. Vi kommer alltid att försöka behålla den goda kvalitet som vi ger våra kunder. Vi tror att personal som trivs bra, gör ett fantastiskt jobb ute på fältet.
Kompetens
All personal som jobbar med omvårdnad är utbildade undersköterskor och talar flytande svenska. Våra undersköterskor arbetar även med hushållsnära tjänster.

I verksamheten finns tillgång till socionom och ekonom. Båda arbetsledarna är erfarna undersköterskor.

Samtlig personal i Nya Hemtjänsten erbjuds årligen utbildning för hjärt-lungräddning. Vi har egna dockor och anlitar en certifierad instruktör som håller i utbildningen.
MIljöpolicy
Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalie och transportområdet.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Vi organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder. Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön. Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet. Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter. Vi ökar återvinningsgraden av avfall.

Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.

Vår miljöarbete ska ständigt förbättras. Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
Samarbete
Nya Hemtjänsten har genom medlemskap i arbetsgivarorganisationen Pacta tecknat kollektivavtal.
Säkerhet
Nya Hemtjänsten gör alltid en riskbedömning vid varje ny kund. Personalen utbildas kontinuerligt. Vi är den enda utförare som tillämpar ett kapacitetstak. Detta betyder att vi kan aldrig få mer timmar än vad vi själva har satt som gräns. Detta betyder att vi kan aldrig få för mycket att göra, utan vi kan garantera samma goda omvårdnad hela tiden. Nackdelen med detta är att när vi har nått vårt kapacitetstak, kan inte fler kunder välja oss. Men vi anser att säkerheten för att inte få för mycket att göra och därmed undvika risken att sänka vår kvalité är viktigare. Vår personal kan alltid nå en ansvarig chef under de tider som verksamheten är igång, måndag-söndag 7:00-22:00.
Kunder
Nya Hemtjänstens målgrupp är personer som ska välja utförare efter biståndsbedömd hemtjänst samt de som vill använda sig av hushållsnära tjänster.
Vinster i välfärden
Det pratas mycket om vinster i välfärden. Vi har samma ersättning som kommunens egen hemtjänst. Vi får betalt efter utförd tid hos våra kunder. Nya Hemtjänsten skickar inga pengar utomlands. Nya Hemtjänsten är registrerat bolag i Sverige och betalar skatt i Sverige. Räntesnurror och annat bokslutstrixande är oss främmande. Den största delen av vår vinst går till våra aktiviteter för våra kunder och deras anhöriga. Dessa aktiviteter bjuder vi våra kunder och deras anhöriga på.
Övrigt
Nya Hemtjänsten har som målsättning att ha nöjdast kunder i Kristianstad kommun.

Har du frågor om Nya Hemtjänsten går det bra att kontakta oss.
Personalgruppen når du på 044 24 05 00 (07.00-22.00 alla dagar)
Chef Janne på 044 24 05 01
VD Tolle på 044 10 00 55